Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Quyết định hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hà làm người quản trị công ty.
Quyết định hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm ông Pham Ngọc Hà làm người quản trị công ty thay thế ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 141 - Cập nhật lần cuối: 01/11/18 11:03:35
[Trở về]