Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Quyết định V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
Quyết định số 543/QĐ-SGDHN của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN)
Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 190 - Cập nhật lần cuối: 24/08/18 09:07:27
[Trở về]