Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

TT lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán của mã chứng khoán DDN là ngày 05/04/2018 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 325 - Cập nhật lần cuối: 22/03/18 10:15:48
[Trở về]