Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 03 năm 2017
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phân Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lần thứ 8: vốn điều lệ 87.938.960.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng.
Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: GCNDKDN thay đổi lần thứ 8
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 444 - Cập nhật lần cuối: 25/03/17 08:46:53
[Trở về]