Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN
Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng DDN (MCK: DDN) với số lượng 3.753.896 cổ phiếu
Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Chấp thuận giao dịch bổ sung
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 364 - Cập nhật lần cuối: 23/03/17 04:21:21
[Trở về]