Giới thiệu

Giới thiệu

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Quá trình hình thành & phát triển

      Tiền thân của Công ty là Hiệu thuốc Quốc doanh Quận I Đà Nẵng, được thành lập năm 1975.
     Năm 1985 đổi tên thành Công ty Dược Đà nẵng, trực thuộc UBND thành phố Đà nẵng theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng
     Năm 1993 Công ty Dược Đà nẵng được nâng cấp thành Doanh nghiệp nhà nước và có tên thương mại là DAPHACO.
      Năm 1997 thành phố Đà nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Công ty Dược phẩm tỉnh Quảng nam - Đà nẵng (Danapharco) sáp nhập vào Công ty Dược Đà nẵng (Daphaco) do UBND thành phố Đà nẵng quyết định.
     Năm 2005 Công ty chuyển sở hữu, từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, tên gọi là Công ty cổ phần Dược- Thiết bị Y tế Đà nẵng, tên thương mại  DAPHARCO.
     Hiện nay đội ngũ CB-CNV của công ty gồm 500 người có trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Hệ thống phân phối gồm: 3 chi nhánh tại Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh và Tam kỳ, 10 Trung tâm bán buôn dược phẩm phân bố theo địa bàn Quận đạt tiêu chuẩn GDP, 1 Trung tâm Thiết bị y tế và Vật tư tiêu hao, 1 Trung tâm Đông dược, 1 Phân xưởng sản xuất, gần 200 Nhà thuốc GPP và 1 Tổng kho đạt chuẩn GSP làm dịch vụ bảo quản thuốc.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
Nhà phân phối chuyên nghiệp Dược - Mỹ phẩm


PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Dapharco - Sự hợp tác bền vững

SỨ MẠNG CÔNG TY
Cung ứng và phân phối thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, trang thiết bị - vật tư y tế và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người có chất lượng tốt , an toàn và giá cả hợp lý.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Xây dựng & phát triển thương hiệu trên kênh phân phối