Quyết định hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hà làm người quản trị công ty.

Quyết định hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hà làm người quản trị công ty.

Quyết định hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm ông Pham Ngọc Hà làm người quản trị công ty thay thế ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Quyết đinh HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hà làm người...
Đọc thêm
Quyết định hội đồng quản trị V/v Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của Ông Nguyễn Trung

Quyết định hội đồng quản trị V/v Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của Ông Nguyễn Trung

Quyết định hội đồng quản trị V/v Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của Ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Quyết định HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty
Đọc thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 10 năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 10 năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 10 năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần...
Đọc thêm
SGDCK Hà Nội TB về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty

SGDCK Hà Nội TB về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty

Thông báo số 987/TB-SGDHN ngày 27/8/2018 của Sở giao dịch chưng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Mã chứng khoán: DDN Vui...
Đọc thêm
Thông báo của SGD chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Thông báo của SGD chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Thông báo số 957/TB-SGDHN của SGD chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ phiếu của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN) Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: V/v chấp...
Đọc thêm
Quyết định V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định số 543/QĐ-SGDHN của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN) Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: về việc...
Đọc thêm