Nghị quyết BKS V/v thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao thành viên BKS

Nghị quyết BKS V/v thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao thành viên BKS

Nghị quyết Ban kiểm soát về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: QĐ từ nhiệm bà...
Đọc thêm
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2015

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2015

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2015 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo số 1146/TB-VSD ngày 18/05/2015 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chúng khoán Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác...
Đọc thêm
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Dapharco 2015

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Dapharco 2015

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
Đọc thêm
Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát

Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát

Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát
Đọc thêm
NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết hội đồng quản trị Về việc Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 Sơ yếu lý lịch của các nhân sự được đề cử như sau: I. Hội đồng quản trị: 1. Ds CK1. Tống Viết Phải – Phó...
Đọc thêm